Download the Common app to join now:
Scan to Download app
Download now
Common app

המחנה המשותף

Work together to achieve a common goal

Common enables large groups of people to collaborate on shared agendas by pooling funds and collectively making decisions.

Download
Learn more
כדי להצטרף, הורידו את Common בחנויות האפליקציות:
לסריקה עם הטלפון הנייד
למידע נוסף והצטרפות -
הורידו את האפליקציה
הצטרפות
שיתוף באמצעות

המחנה המשותף

מצילים את הדמוקרטיה בישראל

Join the effort

על מדינת ישראל מאיימת הדיקטטורה. 

כדי שהדמוקרטיה תנצח, המחנה הדמוקרטי חייב לאחד כוחות סביב המכנה המשותף הרחב ביותר שלו. תנועת ״המחנה המשותף״ קוראת למפלגות המחנה הדמוקרטי לשתף פעולה. תנועה של אזרחיות ואזרחים מודאגים שמחליטים לקחת את האחריות בידיים.

קומון (Common) היא אפליקציה שמאפשרת לקבוצות לקדם מטרה משותפת. האפליקציה מאפשרת לגייס תמיכה,  לנהל שיח, ולקבל החלטות בצורה שיתופית על ניהול המשאבים.

הצטרפו לתנועת ״המחנה המשותף״ ותמכו ב 50 ש״ח חודשיים או יותר. בעזרת ההתגייסות של כולנו נציל את הדמוקרטיה.

המכנה המשותף:

כדי לקבל את תמיכת ״המחנה המשותף״, נדרוש ממפלגות המחנה הדמוקרטי להתחייב על:

1. יושרה והשתתת הנורמה הערכית

שמירה על שיח פוליטי הגון ומכבד ומלחמה בהסתה ובאפליה

מלחמה בכל צורה של שחיתות שלטונית

קידום חקיקה לאיסור כהונה של ראש ממשלה הנאשם בפלילים

2. ביזור הכוח

הגבלת כהונת ראש ממשלה לשתי קדנציות או 8 שנים לכל היותר

שמירה על הפרדת הרשויות, עצמאות מערכת המשפט ומעמד שומרי הסף

3. שקיפות ואמינות המידע

מאבק על שקיפות שלטונית

קידום עיתונות חופשית מלחצים פוליטיים

מאבק בפייק ניוז

הוקעת פוליטיקאים שמשקרים באופן ברור לבוחרים שלהם

את המכנה המשותף נוכל להמשיך לעצב יחד בקומון, תוך כדי שיח ותנועה.


מטרות ה״קומון״ של המחנה המשותף:

איחוד המחנה הדמוקרטי סביב המכנה המשותף והקמת המחנה המשותף

לעשרות תנועות ומפלגות בארץ המזוהות עם המחנה הדמוקרטי יש מכנה משותף - הוא  הרצון לשמור על הדמוקרטיה בישראל. רובן ככולן מזהות באותו מכנה משותף את המטרה הכי דחופה שלהן.

אינספור נושאים אקוטיים אחרים נמצאים על הפרק - עסקים קורסים, טיפול כושל בקורונה, אלימות נגד נשים ועוד - אבל כל אלו לא יטופלו ולא יכולים להיות מטופלים כל עוד מנהל את המדינה נאשם בפלילים שכל מעשיו מכוונים למקום אחד, לחמוק ממשפט ולהישאר מחוץ לסורג ובריח. בדרך, הוא יהיה מוכן לקבור את הדמוקרטיה אם זה מה שצריך כדי להגיע אל היעד. 

 

בשלב הראשון, מטרת הקומון תהיה לייצר חזית אזרחית אחידה ורחבה שתייצר לחץ על כל אותן מפלגות ותנועות לחבור למחנה מאוחד ולהתחייב להיאבק על אותו מכנה משותף מעל לכל וללא פשרות. הקומון ישתמש בתקציב שייאסף בו לניהול קמפיין מאסיבי וממוקד ולהפעלת פעילי שטח סביב מטרה זו, על מנת להרחיב את התנועה ולהפעיל לחץ על חברי ומנהיגי המפלגות להצטרף אליה.


הצלחה של שלב זה תתבטא במחנה דמוקרטי מאוחד, המחנה המשותף. כל חבר מפלגה במחנה יידרש לחתום באופן אישי על הסכם בו הוא מתחייב לעמוד בערכי התנועה ולהתפטר מהכנסת במידה ומפלגתו תחרוג מהן. בכל מקום של ספק, הקומון יהיה אמון על דיוק הגדרת ועדכון ערכי המכנה המשותף וסימון של סטיה מהם.

חשוב להדגיש שהקומון של המחנה המשותף אינו מנסה להקים עוד מפלגה. אנחנו רוצים להוות כוח אזרחי חזק שילחץ על המפלגות והתנועות הקיימות לאחד כוחות למען המטרה המשותפת של כולנו.

החלפת השלטון והקמת ממשלה על בסיס קואליציית המחנה המשותף

בשלב השני, הקומון יתמוך בקמפיין המחנה המשותף לקראת הבחירות ויסייע בכל הניתן לניצחון המחנה בבחירות. הצלחה של שלב זה תתבטא בהקמת קואליציה רחבה על בסיס המחנה המשותף, קואליציה שתהיה מחוייבת בראש ובראשונה בשמירה על ערכי המכנה המשותף, ערכי הדמוקרטיה.

ביסוס השלטון הדמוקרטי בישראל ושמירה על המכנה המשותף

בשלב השלישי ולאחר הבחירות, הקומון יקיים תנועה אזרחית לקידום ושמירה על ערכי הדמוקרטיה. מצד אחד התנועה תהיה אמונה על הגדרת, עדכון ודיוק ערכי התנועה, ומצד שני על סימון סטייות מהם. התנועה תהווה כוח אזרחי רחב ומתמשך. חבר כנסת שיפר את ההסכם עם המחנה המשותף יוקע באופן בלתי הפיך ולא יוכל שוב לקבל את תמיכת התנועה. באותו אופן, מפלגה שתכניס לשורותיה חבר כנסת שהפר הסכם גם כן לא תוכל לקבל עוד את תמיכת התנועה. התנועה האזרחית הרחבה הופכת להיות כלב השמירה של הדמוקרטיה.


Welcome to
להשיג את המטרה, יחד!

קומון מאפשרת לקבוצות גדולות של אנשים לשתף פעולה באג'נדות משותפות על ידי איסוף כספים וקבלת החלטות באופן קולקטיבי.

למידע נוסף והצטרפות -
הורידו את האפליקציה
להורדה בחנות
עוד על Common